top of page

HUISREGELS

Iedere student wordt geacht zich aan deze regels te houden.

- Leerlingen die deze regels niet volgen kunnen zonder terugbetaling uitgesloten worden van de les.
- Betaal stipt uw lidgeld na de inschrijving, dwz voor 1 september of voor 1 februari.
- Het lessengeld omvat een verzekering tegen sportongevallen tijdens de les.
- Respecteer de instructeurs en de medestudenten.
- Groet de leraar(s) voor en na de les.
- Wees op tijd voor zover dit mogelijk is.
- Luister naar de instructies die gegeven worden tijdens de les en praat niet teveel
- Draag sportschoenen met witte zolen en een T-shirt van de school.
- Train met propere kledij, materiaal en verzorg je eigen hygiëne.
- Draag geen juwelen (oorbellen, kettingen, armbanden..) tijdens de les (schade/kwetsuren).
- Laat geen persoonlijke spullen na in de sportzaal na de les.
- Kom niet naar de les onder invloed van alcohol of drugs.
- De instructeurs hebben ten allen tijde het recht om een leerling te weigeren naar eigen oordeel.
- Praat niet teveel tijdens de les, vooral als de instructeur uitleg geeft of demonstreert. 
- Kom gemotiveerd naar de les. Vestig je aandacht op je eigen oefeningen en streef ernaar jezelf te verbeteren, val anderen niet lastig en hinder hun training niet.
- Onderwijs geen andere studenten of mensen buiten de school zonder toestemming.
- Vraag zelf niet aan andere studenten om nieuwe oefeningen of bewegingen te onderwijzen.
- Neem geen materiaal op dat niet van jou is zonder toestemming van de eigenaar.
- Gooi niet met spullen, materiaal of andere voorwerpen.
- Gebruik geen vulgaire taal en vloek niet tijdens de les.
- Breng zelf water of sportdrank mee en eventueel een handdoek.
- Bij problemen of ongevallen verwittig meteen de instructeurs.
- Indien u afwezig bent (eenmalig of langdurig), meld dit dan aan de school.
- Geen agressief gedrag binnen of buiten te school, op straffe van uitsluiting.

Laatste aanpassing : 18/09/2021

Huisregels: About
bottom of page